Национален земеделски регистър

ScreenHunter_799 Oct. 01 11.46Тетрахиб

ТЕТРАХИБ АД осъществява дейността си в област Шумен. Фирмата е специализирана в сферата на животновъдството. ТЕТРАХИБ АД се занимава с угояване на кланични прасета. Свинекомплекът на фрмата се намира в село Никола Козлево.

Related Posts