ScreenHunter_10975 Jul. 01 13.23
с. Тръстеник, Съединение 34, oбласт Русе
0887211619, 0882448998, 0887911186
office@terraglobe.bg

ScreenHunter_10974 Jul. 01 13.23

През последните 5 години TerraGlobe извоюва престиж на специализирана фирма за производството на едногодишни селскостопански култури. Добивите и качеството на произвежданата зърнена продукция осигуряват бърз и стабилен растеж на фирмата.

 

ScreenHunter_10978 Jul. 01 13.46 ScreenHunter_10979 Jul. 01 13.46

 

 

 

 

 

 

 

 

Фирменото кредо – професионализъм и отговорност налагат TerraGlobe като лоялен, коректен и предпочитан партньор в региона. От 2009 година TerraGlobe се доверява на световноизвестната марка John Deere като закупува комбайни, трактори и прикачна техника по оперативна програма за Развитие на селските райони ( ПРСР ).

След като водещи специалисти от фирмените екипи на TerraGlobe преминават обучение в професионалния център на John Deere, фирмата придобива статут на оторизиран търговски представител и сервиз на John Deere, Strom, Kuhn и Bobcat.

 

Терра Глоуб се занимава със земеделие, растениевъдство и отглеждане на земеделска продукция – обработка на собствена и наета земеделска земя с цел зърнопроизводство и производство на пшеница, царевица, слънчоглед и кориандър.

Терра Глоуб се занимава и с продажба и сервиз на селскостопанска техника.

За последните пет години, в областта на селското стопанство и зърнопроизводството, TerraGlobe се наложи на пазара като специализирана фирма за производството на едногодишни селскостопански култури.

Добивите и качеството на произвежданата зърнена продукция осигуряват бърз и стабилен растеж на фирмата.

Отглеждане на пшеница и търговия със зърно:

  • В областта на растениевъдството и зърнопроизводството Терра Глоуб се занимава с търговия със зърно и отглеждане на пшеница върху собствени и наети земеделски земи.

Производство на царевица:

  • Терра Глоуб предлага производство и реализация на селскостопанска продукция – царевица.

 

Производство на слънчоглед:

  • Зърнопроизводител Терра Глоуб се занимава с производство на слънчоглед върху собствени земеделски земи или обработваеми земеделски площи под наем.
  • Селскостопанското дружество отглежда основно маслодаен слънчоглед и едър слънчоглед.

Производство на кориандър:

  • Терра Глоуб отглежда кориандър, като част от дейността си в областта на растениевъдството, производството на зърно, реализацията на селскостопанска продукция и обработката на земеделски земи.

Търговия със селскостопанска техника:

ScreenHunter_10977 Jul. 01 13.34
Терра Глоуб се занимава с продажба и сервиз на селскостопанска техника и земеделски машини.

От 2009 година TerraGlobe се доверява на световноизвест

ната марка John Deere като закупува селскостопанска техника – трактори, комбайни и прикачна техника по оперативна програма за Развитие на селските район (ПРСР).

Водещи специалисти от фирмените екипи на TerraGlobe преминават обучение в професионалния център на John Deere.

След това дружеството придобива статут на оторизиран търговски представител и сервиз на

ScreenHunter_10976 Jul. 01 13.34селскостопанска техника с марките: John Deere, Kuhn, Strom и Bobcat.

Карта на обекта