tv
София, ул. Димитър Гичев 43А, вх. В, ет. 1
024001212
sales@terravita.bg
http://www.terravita.bg

Фирма Терра Виталис ООД е създадена през 2007 г. със седалище и адрес на управление, гр. София, ул. Димитър Гичев № 43А.

Основната си дейност Терра Виталис ООД развива в областта на търговията със селскостопанска продукция.

Фирмата е юридическото и търговско лице, представляващо всички фирми производителки на селскостопанска продукция включени в нея.

Членове на групата Терра Виталис ООД са фирмите: Геоленд ЕООД, Сребрен Продукт АД, Сън Шаин Трейд ООД, Терра Агро АД, Джи Би Трейдинг ООД

Терра Виталис ООД е създадена с цел въвеждане на система за управление на качеството (СУК), разработена съгласно изискванията на стандарта GLOBALGAP (Добри Селскостопански Практики), който обхваща целият производствен процес – от създаването на насаждението, качеството на посадъчния материал и изследванията на площа, през начините за отглеждане и стига до прибирането и реализирането на продукцията. Контролът на целият процес, на всички ферми и нива гарантира предлагането на висококачествена, конкурентноспособна на Европейските пазари продукция.

Стандарта е приет от всички членове на групата и СУК се прилага при всеки един от тях.

Фирма ТЕРРА АГРО АД е създадена през 2003 г. със седалище и адрес на управление, гр. София, ул. “Димитър Гичев” № 43А.

Основната си дейност “ТЕРРА АГРО” АД развива в областта на селското стопанство, и е насочена към създаването и отглеждането на трайни овощни насаждения върху собствени земеделски масиви в района на общ. Стралджа, обл. Ямбол.

В периода 2004 – 2005 г. фирмата разработва и успешно реализира проект по програма САПАРД, с който създава 800 дка насаждение от сини сливи, 300 дка насаждение от вишни и капково напоителна система.

Произведената продукция се реализира в две направления: – на пазара за свежи плодове и като суровина в преработвателната и консервна индустрия.

През 2007 г. “Терра Агро”АД стана член на групата производители “Терра Виталис” ООД, създадена с цел въвеждане на система за управление на качеството, чрез която се гарантира предлагането на висококачествена, конкурентноспособна на Европейските пазари продукция.

Фирмата притежава сертификат GLOBALGAP (Добри Селскостопански Практики), доказващ произхода и качеството на продукцията.

Фирма Сребрен Продукт АД е създадена през 2003 г. със седалище и адрес на управление, гр. София, жк. “Христо Смирненски”, бл. 22, вх. А.

Основната си дейност Сребрен Продукт АД развива в областта на селското стопанство, и е насочена към създаването и отглеждането на лозя и трайни овощни насаждения върху собствени земеделски масиви в района на общ. Стралджа, обл. Ямбол.

През 2004 г. фирмата разработва проект по програма САПАРД.

През 2006 г. проектът е успешно реализиран, и са създадени 231 дка лозя, от които 20 дка с винено лозе от сорта “Каберне Совиньон”, и 168 дка насаждение от сини сливи.

Произведената продукция успешно се реализира на пазара за свежи плодове и като суровина в консервна индустрия и винопрозводството.

През 2007 г., след успешно въвеждане на система за управление на качеството, “Сребрен Продукт” АД стана член на групата производители “Терра Виталис” ООД, създадена с цел по-строг контрол и гарантиране предлагането на висококачествена, конкурентноспособна на Европейските пазари продукция.

Фирмата притежава сертификат GLOBALGAP (Добри Селскостопански Практики), доказващ произхода и качеството на продукцията.

Фирма “Сън Шаин Трейд” ООД е създадена през 1995 г. със седалище и адрес на управление, гр. София, бул. “Е. Тотлебен” № 85-87, ет.2

Основната си дейност “Сън Шаин Трейд” ООД развива в областта на селското стопанство, и е насочена към създаването и отглеждането на трайни овощни насаждения върху земеделски масиви в района на общ. Стралджа, обл. Ямбол.

В периода 2006 – 2007 г. фирмата успешно реализира проект по програма САПАРД, с който създава 480 дка насаждение от сини сливи, 183 дка ябълки и 531 дка лешници. Ябълковата градина е създадена по нова модерна технология за интензивно отглеждане върху специално изградена подпорна конструкция.

Произведената продукция се реализира в две направления: – на пазара за свежи плодове и като суровина в преработвателната и консервна индустрия.

През 2007 г. ръководството на “Сън Шаин Трейд” ООД взе решение да стане част от групата производители “Терра Виталис” ООД, създадена с цел въвеждане на система за управление на качеството, чрез която се гарантира предлагането на висококачествена, конкурентноспособна на Европейските пазари продукция.

Фирмата притежава сертификат GLOBALGAP (Добри Селскостопански Практики), доказващ произхода и качеството на продукцията.

Карта на обекта