Национален земеделски регистър

ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – ЕТРОПОЛЕ

[vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]logo_new[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text] гр. Етрополе, ул. Христо Ботев 9
07202322
dletropole@dag.bg
http://www.dgs-etropole.com[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][dt_gap height=”25″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

ScreenHunter 2774ДГС Етрополе е Държавно горско стопанство, което попада в границите на Област София. Част от територията на горското стопанство е в източната част на Западна Стара планина, а другата, в западната част на Централна Стара планина.

Общата площ на ДГС Етрополе е 24 169,1 ха, от които 18 840 ха са държавни горски територии.

Релефът в южната и централната част на Държавно горско стопанство Етрополе е разнообразен, планински със стръмни склонове, ясно оформени била и дълбоко врязващи се долове. Северната част на стопанството се намира в Етрополския Предбалкан, където релефът е хълмисто предпланински и се характеризира с наклонени и полегати склонове и заоблени била.

Широколистните гори са преобладаващи и заемат 82% от територията на ДГС Етрополе. Животните, които се срещат в ДГС Етрополе са: благороден елен, дива свиня, заек, катерица, вълк, чакал, лисица, кафява мечка, дива котка, белка и др. В списъка на забранените защитени растителни видове в Държавно горско стопанство Етрополе са: жълта и петниста тинтява, повиснало плюскавиче, циклама, лежаща линдерния, планинска дилянка и др.

На територията на стопанството има три действащи хижи: Рудината, Старопланинец и Стражата. Природо–исторически обект в ДГС Етрополе е манастирът Света Троица, който е обявен за защитена местност.

Най–голямото естествено находище на бреза в България се намира в района на село Бойковец, в защитена местност Беликата. Тези територии са обект на организиран и индивидуален туризъм.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][dt_gap height=”25″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_gmaps type=”m” zoom=”14″ bubble=”1″ title=”Карта на обекта” link=”https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d2925.981027399135!2d23.991729515762206!3d42.83101457915813!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x40aa466414105f59%3A0x19e74b85f38c916e!2z0J7QoyAi0KXRgNC40YHRgtC-INCR0L7RgtC10LIi!5e0!3m2!1sbg!2sbg!4v1535357536319″ size=”350″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][dt_gap height=”25″][/vc_column][/vc_row]