ScreenHunter 3020
с. Баните, ул. Долна Дрянка 12
0885292744
texima.ltd@gmail.com
zx620y348_485275„Тексима Трейдинг ЕООД е регистрирано съвместно дружество „България – Катар Селскостопанска Компания“ ООД с основен предмет на дейност – изкупуване, угояване и продажба на живи животни – агнета и телета, предназначени за всички световни пазари и производство на концентрирани фуражи за собствени нужди и продажба на трети страни.

Компанията има намерение постепенно да разширява своята дейност по угояване на живи животни до пълно задоволяване на търсенето от страна на своите клиенти, като едновременно с това започне и производство на концентрирани фуражи, достъпни за местна употреба и износ.

Целта на „България – Катар Селскостопанска Компания“ ООД ще бъде изкупуване, угояване и износ на живи животни, както и производство на концентрирани фуражи най-вече за нуждите на клиенти от района на Персийския залив и Близкия изток, както и други региони.

“Тексима трейдинг” се опитва да засили позициите си на арабските пазари, като в момента изнася месо и за Либия, Сирия, Ирак и Ливан.

Карта на обекта