ScreenHunter 4010
с. Черниче, общ. Симитли, кв. Орловец
074871081, 0895531897
sunnytera.2007@gmail.com
www.peleti-sunnytera.com

eco_peleti“Съни Тера 2007″ АД е акционерно дружество, собственик на завод за производство на пелети в Югозападна България.

От 2012 г. дружеството стартира проект за изграждане на модерна технологична линия за производство на пелети в собствената си производствена база в близост до Благоевград, на главен път Е-79 (София-Кулата).

Почерпило опита на пионерите в бранша, “Съни Тера 2007″ АД закупи най-иновативната технология за производство на пелети от отпадъчна и прясно добита дървесна маса. Процесът е напълно автоматизиран и гарантира високото качество на пелетите “Съни Тера”.

Процесът на производство в “Съни Тера 2007″ АД се осъществява под непрекъснатия контрол на висококвалифицирани специалисти, преминали курс на обучение в Италия.

Източниците на дървесина за производството на пелети “Съни Тера” се намират в близост до базата. Пелетите, които предлагаме на пазара са произведени от 100% иглолистна дървесина (бял бор), което допринася за по-високата енергийна ефективност на нашия продукт, както и значително по-ниското съдържание на пепел в сравнение с пелетите, произведени от други дървесни видове.

Производственият капацитет на “Съни Тера 2007″ АД е над 15 000 тона годишно.
Пелети

pelletti_headerПелетите – отопление с мисъл за бъдещето!

Пелетите са един от най-използваните биопродукти през последните години.

Пелетите се произвеждат на основата на дървени стърготини, остатъци от обработка на дърво, подходящо изсушени и пресовани под високо налягане така, че да се получат малки гранули с различен размер и цилиндрична форма. Благодарение на свързващата възможност на лигнина, естествено вещество, намиращо се в дървото, не е необходимо прибавянето на какъвто и да е вид добавка, за да се получи естествено гориво, екологично и с висока производителност.

Дървесните пелети са сравнително нов горивен продукт на пазара на биогорива. По своята същност те са част от възобновяемите енергийни източници (ВЕИ), тъй като се произвеждат от дървесна биомаса.

Съгласно Протокола от Киото, пелетите се считат изцяло за екологично чисто гориво. Емисиите въглерод от изгарянето на дървесните гранули не изменя съдържанието на СO2 в атмосферата.

При изгаряне пелетите отделят точно толкова СO2, колкото се получава при гниенето на дървесината. Това повишава екологичната им стойност.

Пелетите са високо калорични (5 kWh/kg) , чисти, незамърсяващи околната среда и неутрални по отношение на СО2. Изгарят изцяло с минимални остатъчни пепели ( под 0,5%), които могат да бъдат използвани като ценен материал за торене на градината. Предвид налягането в производствената фаза, енергийната плътност на пелета е приблизително двойна на онази на дървото.

Пелетите захранват автоматизирани горивни системи с водна и въдушна риза за отопление на едно или повече помещения, както и котли за централно отопление с голяма мощност. Процесът на горене, запалване и изгасване е напълно автоматизиран.

Иглолистните пелети обикновено имат по-висока топлинна мощност и отделят по-малко пепел.

Карта на обекта