sj
Търговище, ул. Гладстон, бл. 6
060162665, 0888724077
izoa@dir.bg
ЕТ Станислав Желев притежава кравеферма, в която отглежда едър рогат добитък – крави от черношарената порода.

Фирмата е регистрирано дружество, което развива дейност в областта на животновъдното и растениевъдното стопанство на територията на град Търговище.

ЕТ Станислав Желев развива дейността си в областта на селското стопанство, като приоритетно е животновъдството и по-конкретно – отглеждането на крави.

В областта на животновъдното стопанство ЕТ Станислав Желев:

Притежава кравеферма, отговаряща на всички стандарти за качество.
Отглежда основно едър рогат добитък от черношарена порода крави
ЕТ Станислав Желев разполага с около двеста и осемдесет броя животни от черношарената порода крави, сто тридесет и шест броя от които са дойни крави.

ЕТ Станислав Желев отглежда крави от черношарената порода говеда, поради:

  • Добрата месодайност
  • Изключително високата млечна продуктивност
  • Добрата приспособителна способност – приспособени са както към целогодишно оборно отглеждане, така и към пасищно
  • Непридирчивостта към вида на фуража
  • Способността да превръща големи количества фураж в мляко

Поради високите стойностни качества на продукцията (мляко и млечни продукти) на ЕТ Станислав Желев, той е търсен и предпочитан партньор както от фирми, развиващи дейност в сферата на хранително-вкусовата промишленост, така и от частни клиенти.

ЕТ Станислав Желев е признат партньор в сферата на говедовъдството най-вече поради добре полаганите грижи в отглеждането на едър рогат добитък и комбинацията им с новите технологии, което води до изключителното качество на продукцията.

Кравефермата се намира в с. Божурка, а офисът – в град Търговище, ул. Хаджи Димитър 2.

Като допълнителна дейност, ЕТ Станислав Желев се занимава и със зърнопроизводство.

В сферта на растениевъдното стопанство фирмата не отстъпва по качество на продукцията пред другите земеделски производители.

Екипът от опитни специалисти в сферата на селското стопнаство се стреми към постоянно усъвършенстване на процеса на зърнопроизводство, като съблюдава спазването на всички изисквания в цялостния процес от сеитбата до крайния продукт.

Карта на обекта