staknew
с. Дрангово
074564480
office@stak.bg
www.stak.bg
От 1991г. “СТАК” ООД се откроява в индустриалния сектор със нестандартно мислене, подход и иновативни решения в ЛЕЕНЕ и МЕТАЛООБРАБОТКА  на черни и цветни метали . Като съпътстваща дейността на фирмата е изработване на модели за леярски форми на цифрови машини , шприцоване на пластмасови детайли до 250 гр. Също и изработка на инструментална екипировка, поддръжка на машини и съоръжения, резервни части за строителна техника , минната промишленост, керамичната промишленост, селскостопанска техника, и др. Фирмата разполага с обособен леярски цех за черни и цветни метали, механичен цех оборудван с модерна съвременна цифрова техника с (CNC управление) и конструктивен цех за сглобяване и изпитване на изделията. Персоналът е от 27 души професионално обучен и квалифициран като всички те са разпределени по производствени звена на предприятието.

За следенето на процеса на работа се грижат четири оперативни мениджъри, чиято основна задача е контрол на качеството във всеки един етап от жизненият път на изделието до неговото тестване в оборудвана за целта лаборатория.

ПРОИЗВОДСТВЕН КАПАЦИТЕТ НА ФИРМАТА

Производство на отливки – от 0,100 кг.  до 250 кг.
чугуни: сиви(GG 300) ; легирани (Cr от 2-30%; Ni; Mo)
Стомани: въглеродна – 400, Mn ( 12-18 %); легирана (Cr,Ni,Mo,)
Неръждаеми Aisi 316; 304; и др.
дневен капацитет за отливане – до 1000 кг.
механична обработка      – до  диаметър 1200 мм.

 

indexПРОДУКТОВА ГАМА

  • За строителството: отводнителни и канализационни шахти кофражни елементи
  • За селското стопанство: плугове, брани, рипери, – резервни части за трактори и селскостопанска техника.
  • За керамичната промишленост: шнекове за глиномешалки, лопатки, ролки за вагонетки – изработване, ремонт и поддръжка
  • За минната промишленост: резервни части.
  • За преработка на скални масиви (мрамор, гранит, гнайс,) – полировъчни, разкройващи, окрайчващи машини, и др.

 

Карта на обекта