ScreenHunter_23670 Jun. 04 13.32
Завет, ул. Лудогорие 53
083422021, 0879351107, 084422223
ssoz_klas@abv.bg
http://ssoz_klas.vibs.bg
ССОЗ КЛАС се занимава с:

ScreenHunter_23671 Jun. 04 13.38

Обработка на селскостопанска земя;

Производство, преработка, изкупуване и реализация на селскостопанска продукция, стоки от животински и растителен произход и техните производни;

Производство и реализация на хляб, хлебни изделия и други продукти на хранителната промишленост

Производство и търговия със стоки за бита на гражданите, промишлени изделия и хранителни стоки и др.

ScreenHunter_23674 Jun. 04 13.39

Услуги:
- Оран
- Торене
- Пръскане
- Дисковане
- Култивиране.

Карта на обекта