ZM_preporachana

rekkkЗемеделска кооперация СПОЛУКА  е разположена на територията на село Гита, община Чирпан. Кооперацията е основана през 1948 г. и развива дейността си вече над 65 години. Основната си икономическа дейност е насочила в отрасъл Селско стопанство. Занимава се с производство на висококачествена селскостопанска продукция.