СЕМЕНАРСКА КЪЩА – САДОВО

ScreenHunter 4424 с. Чешнегирово, Стопански двор
0887499902, 0887353393
antoniayordanova@shsadovo.com

https://www.shsadovo.com

 

СЕМЕНАРСКА КЪЩА САДОВО

 

Създадена е през 1997 година от Иван, Светлозар и Петър Драгушеви – първата частна семенарска къща в България.

Основна дейност:

•   Селекция, сортоизпитване, сортоподдържане и семепроизводство на пшеница, тритикале, ечемик и ръж.

•   Семепроизводство на зимно-пролетен, пролетен фуражен грах.

•   Селекция и семепроизводство на фъстъци.

Семенарска къща Садово обработва 10 000 хил. дка земя в землищата на Чешнeгирово и Богданица, като на около 5000 дка ежегодно засява зърнено житни култури, а останалите 5000 дка с царевица и бобови култури.

Селекционната дейност по генетично подобряване на зърнено-житни култури се ръководи от доц. д-р Марина Марчева

Между 2008 и 2010 година бяха признати и вписани в официалната сортова листа на България 3 нови сорта пшеница, създадени в СКС – Лазур, Аполон и Зебрец. През 2012 година официално е вписван и сорт Тракийка. Селекционер на сортовете е  ст.н.с.1ст.д.с.н.Илия Станков. През 2019 г. е официално признат нов осилест сорт мека пшеница Терес с автор доц. д-р Марина Марчева. Ежегодно се изпитват нови генотипове пшеница и тритикале в структурите на ИАСАС.

За създаването и поддържането на сортовете в СКС разполагаме с опитно поле около 80дка, в което се засяват над 15 000 потомства ръчна сеитба и над 2000 сорта машинна сеитба. Поддържа се и колекционен питомник от над 600 сорта обикновена и твърда пшеница, тритикале и ръж, като се правят над 100 кръстоски.

Семенарска къща Садово разполага и с линия за почистване, обеззаразяване и калибриране на семена; лаборатория за определяне на посевните и технологични качества на семената и почвени проби.

Производството на семена от житни култури е около 2000 тона годишно.

Всяка година СКС организират и провеждат „Открити дни на пшеницата“ в цялата страна. Сортовете се представят при различни екологични условия и технологии на отглеждане. Предлагат се нови технологични решения, позволяващи оптимално развитие на сортовете и постигане на техния генетичен потенциал за добив и качество.

Семенарска къща Садово работи в тясно сътрудничество с всички български и някои чужди институти, и с всички държавни служби в земеделието. Ежегодно участва като производител и изложител на Агра в Пловдив и Борсата за семена – Добрич. Нашите сортове зимна мека пшеница намират успешно своето място в зърнопроизводството в различни райони на Румъния, а фъстъците са търсени от фермерите и пазара в Италия.

През 2006 година СКС беше наградена за семепроизводител на годината.

Дейности

СЕЛЕКЦИЯ

Семенарска Къща Садово е българска иновативна селекционна компания за семена, насочила усилията си към създаване на високопродуктивни сортове пшеница, фъстъци и тритикале:

Висок продуктивен потенциал

Повишена продуктивна братимост

Много добра пластичност, зимо- и студоустойчивост

Висока степен на толерантност към заболявания

Средно ниско стъбло до 75 см

Високи технологични показатели на зърното

СОРТОПОДДЪРЖАНЕ И СЕМЕПРОИЗВОДСТВО

Семенарска Къща Садово налага:

Високи стандарти на сортоподдържане и семепроизводство при неизменно поддържане на чистота на генетичния материал

Нови стандарти в производството на Базови семена, които доведоха до значително нарастване на добивите в цялата страна

Нови технологични решения за сортовете на СКС в индустриалното им производство в страната, които разкриват в значителна степен техния генетичен потенциал

ЗАГОТВЯНЕ НА СЕМЕНА

Семенарска Къща Садово предлага услуги за заготвяне на фермерски семена.

Базата е оборудвана със съвременна техника за:

Предварително почистване

Фино почистване

Калибриране

Пневмомаса

Обеззаразяване

Related Posts