ScreenHunter_66-Feb.-11-10.222
с. Долна махала, ул. 4-та No 002
0889892211
selga_aa@abv.bg
Фирма СЕЛГА – АТАНАС АСЕНОВ се занимава с отглеждане на зърнени, клубеноплодни, технически и фуражни култури.

Карта на обекта