sdp1Североизточно Държавно Предприятие ДП

Североизточно държавно предприятие ДП – гр. Шумен (СИДП ДП – Шумен) е регистрирано в търговския регистър на 8 юли 2011 г. Предприятието управлява държавните горски територии в четири административни области – Шумен, Варна, Добрич и Търговище.