СДРУЖЕНИЕ СЪЮЗ НА ТОПОЛОВСКИТЕ ЖИВОТНОВЪДИ – С. ТОПОЛОВО

Untitledс. Тополово, ул. Бяло море 13
0884196866

 

 

СДРУЖЕНИЕ СЪЮЗ НА ТОПОЛОВСКИТЕ ЖИВОТНОВЪДИ е сдружение с обществена полза. Седалището на сдружението е в село Тополово

Дейността и целите на сдружението са:

Предоставяне, подпомагане и насърчаване на животновъдите в Тополово с оглед извършваните от тях дейности:

– да защитава интересите на членовете си пред държавните и общинските органи, както и пред институциите на европейския съюз,

– да предоставя на членовете си полезна стопанска, техническа и методическа информация,

– да съдейства за популяризиране на техните продукти.

Related Posts