СДРУЖЕНИЕ СЪЮЗ НА ГОРСКОСТОПАНСКИТЕ ФИРМИ

с. Чакаларово, ул. Девети септември 7
0887933245

 

 

СДРУЖЕНИЕ СЪЮЗ НА ГОРСКОСТОПАНСКИТЕ ФИРМИ е  професионална организация с нестопанска цел със седалище село Чакаларово, община Кирково.

Съюза на горскостопанските фирми се занимава с:

– проучвания, анализи, експертни оценки, информационно обслужване и представитество на фирми свързани с горската и лесовъдната дейност.

Предлага и управление на горските ресурси в района на община Кирково.

 

Related Posts