Untitled
гр. Ботевград, пл.Освобождение 4
0884788893, 072366149
slrd_sokol_botevgrad@abv.bg

 

СДРУЖЕНИЕ ЛОВЦИТЕ И РИБОЛОВЦИТЕ СОКОЛ – гр. Ботевград, предлага следните дейности:

- Организира, ръководи и контролира цялостната дейност на дружините, включени в състава му, съобразно законите и устава на сдружението.

- Развива киноложко дело – създава дивечовъдни и рибовъдни стопанства.

- Сигнализира държавните институции за неотложни екологични проблеми.

Ловностопански райони на сдружението:

ПЛСР Боженица
ПЛСР Ботевград
ПЛСР Видраре, Манаселска река, Равнище
ПЛСР Врачеш
ПЛСР Гурково
ПЛСР Калугерово
ПЛСР Литаково
ПЛСР Осиковска и Правешка, Лакавица
ПЛСР Правец
ПЛСР Рашково, Радотина, Краево
ПЛСР Своде
ПЛСР Трудовец и Разлив

Карта на обекта