ScreenHunter 4305
с. Хвойна, ул. Крайречна 10
030532150
slr_chernatica@abv.bg

 

ScreenHunter 4304СДРУЖЕНИЕ ЛОВНО РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО ХВОЙНА се намира в село Хвойна, област Смолян.

Сдружението извършва редица дейности, свързани с лова, риболова, опазването на дивеча и рибата в региона.

Основен дивеч за региона са сърната, дивата свиня, благородния елен.

Разрешен за ловуване дивеч – благороден елен, дива свиня.

 

Условия за любителски риболов предлага основно р. Чепеларска с нейните по – големи притоци.

Ловностопански райони на сдружението:

ПЛСР Богутево
ПЛСР Забърдо
ПЛСР Здравец
ПЛСР Зорница
ПЛСР Карабалкан
ПЛСР Лъки
ПЛСР Малево
ПЛСР Орехово
ПЛСР Павелско
ПЛСР Сребро
ПЛСР Хвойна
ПЛСР Чепеларе

Карта на обекта