ScreenHunter_156 Jan. 08 21.02
Нова Загора, ул. Ал. Стамболийски 7
0889909979
lrdnovazagora@abv.bg
Управленски екип

Председател: Георги Михаилов Сгънатов

Ловен надзирател: Стоян Петров Чолаков

Специалист Лов: Илчо Николов Табанов

Председател на КС: Жеко Величков Жеков

Счетоводител: Счетоводна къща-Вега 2007

 

Ловностопански райони на сдружението:

ПЛСР Нова Загора

ПЛСР Баня

ПЛСР Богданово

ПЛСР Брястово

ПЛСР Дядово

ПЛСР Еленово

ПЛСР Загорци

ПЛСР Караново

ПЛСР Коньово

ПЛСР Крива круша

ПЛСР Любенец

ПЛСР Любенова махала

ПЛСР Млекарево

ПЛСР Новоселец

ПЛСР Омарчево

ПЛСР Пет могили

ПЛСР Питово

ПЛСР Полски градец

ПЛСР Пъдарево

ПЛСР Сокол

ПЛСР Събрано

ПЛСР Съдиево

ПЛСР Съдийско поле

Карта на обекта