sk
с. Радко Димитриево, ул. Провадийско шосе 8, Общ. Шумен
0886698391, 0886698849, 0886698849
valsi1965@gmail.com, radkodimitrievo@gmail.com

Свиневъдна компания село Радко Димитриево развива дейност в областта на животновъдството. Компанията се занимава с отглеждане на свине майки и прасета в област Шумен.

Свиневъдна компания ООД – Отглеждане на прасета в село Радко Димитриево.

Основната дейност на свинефермата е отглеждане на прасета и свине майки.

Модерните технологии, които са вградени в свинекомплекса, позволяват да се отглеждат голям брой прасета и свине майки.

Свинеферма в село Радко Димитриево, област Шумен
Свинефермата е собственост на компания и към момента отглежда над петстотин и петдесет свине майки.

Породите, който отглеждаме дават качествено и вкусно месо. Техника, с която е оборудвана свинефермата, осигурява бърза и качествена работа, отговаряща на модерното животновъдството.

Прасетата и свинете майки, които компанията отглежда се хранят с пълноценни фуражи, съобразени с ежедневни потребности и нужди на животните.

Фуражите и смеските, отговарят на съвременните изисквания и са гаранция за качествено месо.

Карта на обекта