sv
Сливен, кв. Индустриален
034442254, 0878777781
fbm@abv.bg
http://www.svicom.eu

Предприятието СВИКОМ ЕООД – град Сливен е специализирано в отглеждането и угояването на прасета. Свинекомплексът се намира на седем километра от град Сливен, разположен е върху 227.000 кв. м. и е 100% частна собственост.

Свинекомплекс Сливен е един от най-големите в страната и може да произведе до 50.000 бр. угоени прасета над сто кг. годишно, плюс до 20.000 бр. малки (15-20 кг.), предназначени за свободна продажба.

Водоснабдяването е напълно осигурено и се осъществява от собствен водоизточник с три броя сондажни кладенци с дебит 30 л/сек. на дълбочина петнадесет м., помпена станция, водонапорна кула с обем двеста куб.м., бетонови резервоари – два бр. x 500 куб.м. и площадкова водопроводна мрежа.

Предприятието е построено върху хълм, като халета са разположени под наклон и амфитеатрално, което спомага безпроблемното отвеждане на отпадъчните води до пречиствателната станция, от където напълно пречистени се вливат в градската пречиствателна станция, като по този начин са избегнати всякакви екологични проблеми, свързани със замърсяването на околната среда.

От своето създаване до настоящия момент предприятието никога не е било санкционирано от компетентните органи за замърсяване на околната среда.

Електрозахранването е двойно осигурено от подстанция и далекопровод.

Средната месечна работна заплата за страната на един работник е двеста евро.
Свинепроизводството в страната е освободено от данък печалба.

Разпределение на местата в Свинекомплекса:
Свине-майки – почиващи и бременни – 4 415 бр.
Свине-майки-кърмещи (с бозайници 6 000бр.) – 705 бр.
Нерези – 46 бр.
Угояване – 14 960 бр.
Подрастващи – 13 500 бр.

Предприятието има възможност да кандидатства за евросубсидия в размер до 1000 000 евро за модернизация и оптимизиране на производството.

Дружеството разполага и с индустриален имот от 185 000 кв.м в регулацията на град Сливен /статутът на земята е урбанизиран/, който може да бъде използван за построяването на складова база, зърнобаза и/или други производства,както и поставянето на фотоволтаични панели, разположени върху свободните площи и върху покривите на бъдещите постройки в имота.
Индустриалният имот се намира на седемстотин м. от голф игрището на град Сливен.

Предприятието предлага:
• Joint-Venture или коопериране
• Придобиване на собствеността на Свинекомплекса.

Град Сливен е разположен в Югоизточна България, в подножието на южните склонове на Източна Стара планина.Намира се на сто и десет км. от най-голямото българско пристанище-Бургас, на сто и деветдесет км. от пристанище Варна, на двеста осемдесет и девет км. от столицата на България-София, на сто и тридесет км. от границата с Република Гърция и на сто и тридесет км. от границата с Република Турция.

Територията на Община Сливен е 1 366 км2 и обхваща 49 селища със 112 000 жители.

В Община Сливен се очертават два района в релефно отношение:на север-полупланински и планински,а на юг-равнинен. Градът на юг и югоизток е отворен към Сливенското поле. Надморската му височина варира от 180-300 м.
Намира се на магистралната железопътна линия №3 и на международната магистрала Е-773, свързваща София-Бургас.

Карта на обекта