914657c87cf0264e3d275c81ad2ce8dd2fb4690b
гр. Трявна, ул. Ангел Кънчев 15
0895705758

 

СВЕТЛИН МИНЧЕВ ИВАНОВ  се занимава със селскостопанска дейност, включваща производство, преработка, съхранение и търговия на продукция от растителен произход.

СВЕТЛИН ИВАНОВ  работи в областта на селското стопанство, земеделието и най-вече зърнопроизводството, което е и основен подотрасъл на растениевъдството в страната.

Селскостопанската дейност предлагата от  СВЕТЛИН МИНЧЕВ ИВАНОВ се извършва в град Трявна.

Карта на обекта