ScreenHunter_18786 Feb. 12 13.44
Попово, ул. Ал. Константинов 4
060847991
rosa_ad@rosa.bg
http://www.rosa.bg
Предприятието е с дългогодишни традиции в производството на слънчогледово масло, датиращи още от далечната 1918 година. Тогава е основана фабриката, известна като Олио Доневи.

В началото производството е било примитивно – ламаринена тава за изпичане на семе и ръчна, дървена преса за изцеждане на маслото. С течение на времето, технологията постепенно се усъвършенства и модернизира, а производството се увеличава.

ScreenHunter_18787 Feb. 12 13.51

Търговско дружество РОСА се учредява през 1991 година, а през 1997 година се приватизира и регистрира като частно акционерно дружество РОСА АД.

РОСА АД е предприятие за производство на растителни масла без екстракция. Оборудвано е с технологична линия за влаготермична обработка, пресоване и филтриране на суровите масла.

Има инсталации за пълно рафиниране, механизирани линии за бутилиране и лаборатория за контрол на произвежданата продукция. Предприятието е разположено на три площадки – производствена и две cкладови бази.

В дружеството работят сто и шестдесет високо квалифицирани ръководни кадри, специалисти и работници, на които се дава постоянно възможност да усъвършенстват знанията и опита си.

ПРОДУКТИ

Търговската листа включва: сурови и рафинирани слънчогледови масла, филтърна утайка, експелер /кюспе/, високо калорични брикети от слънчогледова люспа, отпадни продукти получени при рафинирането на маслата – хидратни утайки, мастни киселини и други.

Преработва сурово масло и слънчогледово семе на ишлеме.

Карта на обекта