ScreenHunter_1740 Oct. 23 14.26
Бургас, ул. Цариградска 24
0898202157
rolta@abv.bg
http://www.rolta-plastic.com
Производство на пластмасови изделия за бита, пчелни пластмасови основи и пчеларски инвентар

Пчелните пластмасови основи са нов, алтернативен вид, които намалят труда на пчеларя, увеличават добива на мед и приходите от продажба на пчелния восък.

Необходимо е да се отбележи, че пластмасовите основи са алтернатива, но не изключват или заменят напълно восъчните пчелни основи. Във всеки кошер е необходимо да има от двата вида основи, като всеки пчелар, които ги използва или ще ги използва, установи какво е оптималното съотношение, съобразно силата и продуктивността на пчелното семейство.

ScreenHunter_1741 Oct. 23 14.34

Пластмасовите основи се използват за производство на биологичен пчелен мед и биологични пчелни продукти. При използването им веднага може да се започне производство на биологично чисти пчелни продукти.

Със прилагането на пластмасовите основи отсъстват всякакви замърсители и това дава възможност да се затвори целия цикъл на производство на мед, восък и др. пчелни продукти. Това е възможно, защото пластмасовите основи се изработват от материал за хранителни цели сертифициран за ЕС.

Като производител на пчеларски инвентар и пчелни пластмасови основи ние сме носители на награда от Международно изложение – договаряне Пчеларство – Плевен 2011 година за инвестиция на годината.

Пчелните пластмасови основи, пчеларския инвентар и други пластмасови изделия са произведени в България.

ПРОДУКТИ:

 • Пчелни пластмасови полуизградени основи
 • Пластмасови основи Бипакс
 • Апарат и оборудване
 • за майкопроизводство
 • Валячета за разпечатване
 • Пчелогонка
 • Хранилка-поилка
 • Макара за пчеларска тел
 • Цифри за кошери
 • Прелки за кошери – два модела
 • Бумеранг
 • Връхчета за огради и решетки
 • Ключ за изтискване на тубички и боя за коса

Пластмасови основи за биологично(екологично) пчеларство

Биологичното пчеларство е алтернативен вид пчеларство. Поне 10 процента от българските пчелари могат да се включат в екологичното производство, защото в България има много подходящи места: – Предбалкана, цялата зона около Стара планина, Западните покрайнини, Странджа и много др.

При реализацията на биологичния мед, цените са от 40 до 80 % по-високи от тези на обикновения.

Биологичен пчелен мед и биологични пчелни продукти се получават в пчелини, при спазване на редица изисквания в процеса на отглеждане на пчелите и производството, обработката и съхранението на пчелния мед.

В основата на прилагане принципите на биологичното пчеларство е да се елиминират всички възможни пътища за замърсяване на пчелния мед и пчелните продукти.

ScreenHunter_1744 Oct. 23 14.35

В биологичния пчелин се работи като в затворена система, като се разчита изцяло на собствени ресурси. При стриктното спазване на мероприятията за биологично пчеларство е необходимо да използвате биологично чист восък, произведен във вашия пчелин. За това ще ви са нужни няколко години и производител на восъчни основи (възможно е вие сами да си ги произведете).

Чрез използването на пластмасови основи вие веднага можете да започнете да произвеждане биологично чисти пчелни продукти.

При използването на пластмасовите основи отсъстват всякакви замърсители и това дава възможност да се затвори целия цикъл на производство на мед, восък и др. пчелни продукти. Пластмасовите основи се изработват от материал за хранителни цели ( виж приложения сертификат).

Не е за подценяване и фактът, че с използването на пластмасовите основи се поддържа трайна висока продуктивност на пчелните семейства.

Карта на обекта