ScreenHunter 451
с. Розино, ул. Богдан 9
0886925824

 

Агроаптека РОЗА – ПЕТРА АВРАМОВА е със седалище с. Розино.

Нашите препарати се използват в българското селско стопанство, и са добре познати на пазара.

Агроаптека РОЗА – ПЕТРА АВРАМОВА предлага винаги качествени продукти и обслужване, които отговарят на високите изисквания и очаквания на нашите клиенти.

1. Препарати за растителна защита
- инсектициди;
- торове и растежни регулатори;
- фунгициди;
- хербициди.
2. Семена
- зеленчуци;
- луковици;
- тревни смески;
- цветя.
3. Биоциди (домашни отрови)
- къртици и полски гризачи;
- отрова за мишки и плъхове;
- отрова за насекоми.

Карта на обекта