ScreenHunter_692 Sep. 29 11.38
Завет, ул. Освобождение 3
08442 22 41, 08442 21 26
order@ralomex.com
http://ralomex.com
Началото на Раломекс е поставено на 01.01.1976 год. със заповед № І – 35 от 10.02.1976 г. на Министъра на земеделието и хранителната промишленост, считано от 01.01.1976 г., с която са определени терен и сгради от тогавашната хидромелиоративна станция в гр. Завет за създаването на машиностроителен завод, на основата на промишлената дейност на хидромелиоративната станция. За директор на завода е назначен инж. Петко Христов, който успява да запали с ентусиазма си хората и поставя добри основи за бъдещето му развитие.

Започва дейност с 240 души персонал. Произвежда кооперирани детайли за силажокомбайни КИР-1,5 за МЗ Георги Димитров гр.Русе, детайли, възли и отливка от сив чугун за сеялки за МЗ Иван Йонков гр.Трявна, възли и детайли за МЗ Победа гр.Трявна.

ScreenHunter_693 Sep. 29 11.51

Същата година като собствено производство започва производството на приспособление за вършитба на люцерна и комбайни за прибиране на моркови възложени от Министерството на земеделието и хранителната промишленост без да има необходимата конструктивно-технологична документация – само по доставени образци.

През следващата 1977 година се усвоява производството на плугове – навесни с корпус 25 см и прикачни с корпус 30 см, като се приема производството им от завода за малки трактори гр.Русе. Същата година започва и производството на тракторни валяци.

През 1979 година завода вече е в състава на Стопански комбинат Г.Димитров гр.Русе и се ръководи от Асен Асенов – изпратен да оглави завода. Изпращат се и екипи от гр.Русе за укрепване на отделните звена – технологично-конструктивни, енерго-механични, контролни, производствени.

Усъвършенстват се плуговете, разширява се тяхната номенклатура. По-късно започва и подготовка за усвояване на производството на нова генерация плугове и приспособление за силажиране на редови култури.

В началото на 1980 година Асен Асенов е сменен с инж.Ангел Генев. Усвоява се производството на триредово приспособление към силажокомбайна КСС-100Т, разширява се гамата от плугове – усвоява се производството на обръщателен плуг ПНО-3-25 за трактор Мургаш-45 и плуг ПП-1,6. Усилено се произвеждат тракторни валяци, като годишното производство достига до 1600 броя.

В решителна фаза e и строителството на две халета под формата на складове. Леярското производство и заваровъчния цех все още са в сградите на ХМТС. Сериозно се стабилизира организацията на производството. Постоянно се увеличава персонала и производството.

ScreenHunter_696 Sep. 29 11.52

  • Автоматизация

В Раломекс АД са инсталирани и работят две високо автоматизирани заваръчни роботизирани системи на PANASONIC, които осигуряват изключително качество на заваряваните изделия.

Системите са от най-висок клас в процеса на роботизирано заваряване, като гарант за тяхното качество и висока технология е Panasonic. Системата се състои от робот Panasonic Tawers TA-1900 WG3, вграден импулсен токоизточник, контролер WG3, ротатори Pana Dice 500 и Pana Dice 1000.

  • Структура

Раломекс АД е търговско акционерно дружество регистрирано на смисъла на Търговския закон и се управлява от Съвет на директорите избран от Събрание на Акционерите. Дружеството се представлява от изпълнителен директор избран от членовете но Съвета на директорите.

Екипа на Раломекс АД е от високо квaлифицирани специалисти в съответната област.В дружеството работят 16 инженери; 5 икономисти и 60-65 специалисти със средно-специално образование. Търговската дейност на Раломекс АД се извършва от отдел Търговия, маркетинг и реклама.

Карта на обекта