ScreenHunter 3502
гр. Полски Тръмбеш, ул. Индустриална 6
061412952
parvimai@dir.bg
www.pm-dad.com

ScreenHunter 3506„Първи май”АД гр. Полски Тръмбеш води началото си от далечното минало на 1924 г. от малката железарска работилница на Иван Тихов и чехите Слави Червенков и Йохан Стратил.
От 1930 г. от когато започва производствения профил се оформя работилница за ремонт на трактори и вършачки.
През 1932 г. в тази работилница е изработена първата българска вършачка , в която са били съчетани предимствата на вносните такива.

Преминавайки през различните си етапи през 1963г. предприятието е обособено, като единствено  в страната  специализирано в производство на машини и съоръжения за механизация на процесите на труда в животновъдството.

В наши дни „Първи май” АД, се оформи като дружество за производство на технологично оборудване за животновъдството , както и машини за механизация на отделни отрасли в земеделието и зърнопроизводството. Дружеството е обособено като самостоятелна производствена единица, разполагаща  с оборудване за извършване на почти всички видове технологични обработки.

Разполагаме с машини за механизирана обработка в т.ч. стругове, фрези, универсални и специализирани. Всички пресови операции се извършват на ексцентър преси с усилие от 16т. до 250т. По отношение шлосерските операции разполагаме с: бормашини-настолни, БК-20, БК- 32 и радиал бормашини, валове за огъване с различни диаметри. В областта на заваряването се използват апарати за заваряване в защитена среда и СО2.

В завода работи и една високопроизводителна машина за електросъпротивително многопозиционно точково заваряване за производство на мрежи.

 

ScreenHunter 3505Продукти/услуги:

  • Зърносушилни.
  • Раздавачи на зърно.
  • Машина за разхвърляне на оборски тор.
  • Тороразпръсквачи.
  • Зърнотоварачи.
  • Машина за раздаване на силаж.
  • Транспортьори за оборски тор.
  • Хранилки и поилки за птици,клетки за кокошки носачки,клетки за зайци.

Карта на обекта