ScreenHunter 884
ScreenHunter 884
с. Методиево, общ. Добрич
057662311

 

Предметът на дейността на ПТК МЕТОДИЕВО, с. Методиево е производство и търговия на селскостопанска продукция.

Кооперацията отглежда зърнени култури – ечемик, пшеница, слънчоглед и царевица на собствени и наети земи в землището на с. Методиево.

Земеделската кооперация притежава техника и инвентар за обработка, сеитба, отглеждане, прибиране и транспорт.

Собствена складова база позволява приемането и съхранението на зърното съгласно утвърдените изисквания.

Кооперацията предлага:

- пшеница
- ечемик
- слънчоглед
- царевица

Карта на обекта