ptzk_progresПТЗК Прогрес се занимава с производство на селскостопанска продукция. Дейността на ПТЗК Прогрес е насочена главно в сферата на селското стопанство като приоритет има производството на земеделски култури: пшеница, слънчоглед, ечемик.