ScreenHunter_9517 Jan. 05 15.54
София, ул. Симеон Радев 53, ет.3
0882499130
petko.iliev@profiagro.bg
http://www.profiagro.bg
Фирма Профиагро България ООД е създадена през 2013 година от специалисти с дългогодишен опит в агробизнеса. Основна цел на проекта е задоволяване нуждите на земеделското производство чрез създаване на партньорства от нов, по ефективен и устойчив тип между агроиндустрията и земеделските производители.
ScreenHunter_9516 Jan. 05 15.50Профиагро България обединява традицията в българското земеделие, иновациите на водещите в бранша и дългогодишния опит във внедряването на последните достижения на земеделската наука в нов, по-ефективен подход за посрещане на предизвикателствата в растениевъдството.

КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ

Агрономическо обслужване
Изготвяне на цялостни технологии и препоръки за отглеждане на културите съобразно ВАШИТЕ конкретни условия
Доставка на семена, почвени и листни торове, продукти за растителна защита
Редовни посещения за обследване на посевите/насажденията и планиране на мероприятията съобразно динамиката в развитието на културите, агроклиматичните условия и спецификите на района

НАШАТА ФИЛОСОФИЯ

Нашите партньори да постигат по-добри финансови резултати чрез оптимизиране технологиите на отглеждане възползвайки се от нашите знания и опит

Нашите ценности

Качество на обслужването
Икономическата и агрономическата ефективност на препоръчаните решения – ръка за ръка
Посветени на работата, винаги на разположение
Коректни, честни, открити и партньорски взаимоотношения
Непрестанен стремеж към подобрения
Прилагаме всяка новост само след като сме се убедили в ефективността й

Карта на обекта