pl
Русе, бул. Цар Освободител 33
082870767, 0878676923
pristaland@abv.bg
http://www.pristaland.com

Приста Ленд е с традиции и богат опит в областта на търговията и управлението на земеделските земи. Цените на земеделските имоти, както търсенето и предлагането им, са твърде динамични.

Въпреки това се стараем да Ви бъдем максимално полезни като дадем бърз и компетентен отговор на всичките Ви въпроси свързани с покупко-продажбата и управлението на притежаваните от Вас земи.

Дейността ни обхваща основно североизточна България, частично северно-централна и северозападна. От откриването ни през 2006 година наши партньори са Акционерни дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ), както и други частни и корпоративни клиенти.

Купува земеделски земи

Ние купуваме обработваеми земеделски земи в Североизточна България, предимно в областите: Русе, Разград и Силистра на най–добри цени. Имаме по-специален интерес в землищата на град Русе, кварталите Средна кула и Долапите, село Долно Абланово, село Николово и село Просена.

Съдействаме при изготвянето на необходимите документи. Плащането се извършва ведната и пред Нотариус, по предварително уговорени цени.

Консултираме безплатно и правим всичко необходимо клиентите ни да бъдат доволни.

Аренда

ПРИСТА ЛЕНД АРЕНДУВА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ В ГР.РУСЕ И КВАРТАЛИТЕ – СРЕДНА КУЛА И ДОЛАПИТЕ.
СЕЛАТА ДОЛНО АБЛАНОВО, ПРОСЕНА, ХОТАНЦА.

НАЙ-ВИСОКА ЦЕНА!

Аренда (отдаване под наем) е форма на пазарна сделка между земевладелец и арендатор (ползвател), чрез която се предава за временно владение и ползване при определени условия на земя и срещу насрещна арендна цена.

Арендната цена не е задължително парична и като правило се заплаща след приключване на стопанската година. Минималният срок за аренда е четири години.

Когато не е посочен минимален срок, се счита, че срокът на договора е минималният. Арендната цена не може да се променя преди изтичането на договора.

Арендата е широко застъпена сделка в добивната промишленост и земеделието, като чрез нея арендаторите окрупняват големи площи, което спомага постигането на по-добри производствени резултати.

Карта на обекта