ScreenHunter_24917-Jul.-23-13.12Производствено-потребителна земеделска кооперация Тополовски проход е специализирана в отглеждането на земеделска продукция и извършването на селскостопански услуги, върху арендувани земи, в село Тополово и района на община Асеновград.