ScreenHunter_18837 Feb. 14 14.23
Кнежа, 5-ти Стопански двор
091324119, 091327267, 091324112
ppzk_progres@abv.bg
ППЗК Прогрес е създадена през 1993 година след разформироването на бившите селскостопански структури. Развива своята дейност в областта на селското стопанство на територията на Кнежа. Градът е разположен в Централния Северен регион на България. Извършва широк спектър от селскостопански услуги и агротехническо обслужване.

ScreenHunter_8819-Jul.-13-01.00

Кооперацията е специализирана в производството на следната висококачествена растениевъдна продукция:
соя;
слънчоглед;
царевица;
пшеница
ечемик;
грах;
фий;
овес.

Кооперацията разполага със собствена складова база на територията на Кнежа, за съхранение на произвежданата продукция.
Кооперацията разполага със специализирани селскостопански машини за обработка на земята и за прибиране на произведената продукцията – комбайни и трактори, както и съответния прикачен инвентар към тях.

Карта на обекта