ppzk_obretenikППЗК БЪДЕЩЕ се намира в с. Обретеник, обл. Русе, общ. Борово. Кооперацията се занимава с производство на земеделска продукция върху арендувани и наети земи, а също и на животинска продукция, с тяхната преработка и реалицазия.