Untitled
гр. Гоце Делчев, ул. Царица Йоанна 2
0878641392

ПОДЕЛЕНИЕ СЕЛСКОСТОПАНСКИ И БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ УСЛУГИ е със седалище град Гоце Делчев.

Паделението извършва следните услуги:

Извършване на селскостопански услуги – оран, брануване, култивация, разхвърляне на тор, пръскане на посеви .

Благоустройствени услуги – транспорт, изкоп, разчистване с булдозер, отстраняване на последствията от природни бедствия, аварии и сезонни явления, поддръжка на уличното осветление, зимно почистване и опесъчаване на улици.

Карта на обекта