1351601875-ScreenHunter_1822-Oct.-30-14.57
Разлог, ул. Изворите 73
074780007, 0888150333
pogledetz.lesinvest@mail.bg
Фирма ПОГЛЕДЕЦ ЛЕСИНВЕСТ ЕООД развива своята дейност на територията на град Разлог.

Специализирана е в областта на ВЕЦ, дървопроизводството и дърводобива.

Произвежда и продава дървен материал и дърва за битови нужди.

Извършва всички дейности свързани с дървопроизводството – подготовка на почвата за залесяване, попълване на култури, отглеждане на млади насаждения и др.

Карта на обекта