ScreenHunter_4719 May. 19 13.30
Разград, ул. Южен булевард 77
0885187153, 0899051174, 0988818581
sales@plantis.biz
http://plantis.biz
Плантис ЕООД е иновативна, динамично развиваща се фирма, основана през 2007 година, с предмет на дейност: Научно-изследователска и развойна дейност в областта на растениевъдството; разработка на нови технологии и продукти за управление на добивите и качеството в земеделието; консултантски услуги; анализи на почвени, растителни и др. проби; търговия с продукти за управление на добивите в земеделието.

Основни направления в работата на фирмата:
Генериране на знания в областта на земеделието от фундаментален и технологичен характер. Научни изследвания в областта на адаптацията на растенията към динамиката на почвено-климатичните фактори и отражението им върху крайните характеристики на добивите. Методи за засилване на адаптивните реакции на растенията.

Разработка на нови високорентабилни продукти и технологии за управление на добивите в земеделието, решаващи актуални проблеми на отрасъла.

Анализи на растителни и почвени проби.
Методи, технологии и продукти за управление на почвеното плодородие.
Екологична насоченост на продуктите и дейностите на фирмата, с приложение както в конвенционалното, така и в биологичното земеделие.
Мениджмънт на атрактивни, високорентабилни научни разработки на външни автори.
Разработка и внедряване на микробиологични продукти и технологии с приложение в земеделието.
Разработка на високотехнологични съоръжения обслужващи дейности в земеделието.
Разпространение на научно-практически знания сред земеделските производители чрез консултантска и лекторска дейност с непосредствени срещи и в Интернет.
През 2011 година стартира организирането и изграждането на Научно-изследователски и технологичен център по земеделие (НИТЦЗ) ПЛАНТИС.

Философия на НИТЦЗ Плантис:

Наука от нов за страната ни вид, отношения между науката и земеделието по европейски модел. Нов начин на финансиране – наука от комерсиален тип.

Науката обърната непосредствено към нуждите на практиката от бързи практически решения на актуални проблеми и нови технологии. Наука заета непосредствено с решаването на екологичните проблеми в земеделието – опазването на земеделските земи, растителна продукция с гарантирана чистота, щадяща здравето и живота на хората и животните. Непосредствена връзка на науката с производителите.

Как работим с нашите клиенти?

Ние държим да познаваме и поддържаме непосредствена връзка с всеки наш клиент. Затова всяко начало на съвместна работа започва с разговор за подробно запознаване с нашата работа и продукти, както и за взаимно опознаване.

Държим също така на качеството на нашите продукти, поради което искаме всеки клиент сам да се убеди в това. По тази причина съвместната ни работа започва с експерименти, които нашия клиент провежда върху своите култури и на своя земя. За това осигуряваме безплатно необходимото количество от продукта.

Заедно проследяваме ефекта на приложените продукти и отчитаме резултатите. Ако резултатите задоволяват клиента, през следващата земеделска година преминаваме към приложение на големи площи. Интересът ни включва просперитета на нашите клиенти, поради което приложението на продуктите ни продължава да бъде под наше наблюдение.

Клиентът на фирмата може да разчита винаги на безплатна и компетентна консултация по приложението на продуктите ни, както и всички въпроси касаещи добивите и качеството на продукцията.

Също така той може да се възползва и от правото на пет безплатни почвени анализа (фосфор, азот, калий и киселинност), които може да го ориентират в проблемите на почвеното плодородие на обработваните от него земи. Плантис ЕООД непрекъснато обогатява арсенала си от изследователска апаратура, компетентност и услуги за повишаване на производствените резултати на обслужваните земеделски стопанства.

Целта ни е всеки наш клиент, всяка година да е с една крачка напред.
И нещо много важно! Нашите лоялни клиенти може да разчитат на гъвкаво ценообразуване и схеми на плащане според финансовите им възможности.

Един от утвърдените продукти на НИТЦЗ Плантис е листния тор Акрамет:

  • Повишава добивите при зърнените култури с 15-30%
  • Повишава кълняемостта и кълняемата енергия на семената, както и устойчивостта на засушаване след сеитба.
  • Повишава значително хлебопекарните качества на пшеницата и съдържанието на масла при слънчогледа и рапицата.
  • Засилва значително хербицидния ефект. Намалява
  • ефективните дози на хербицидите с 30% при пшеницата и с 40% при слънчогледа при напълно запазен и подобрен ефект
  • върху плевелите, включително Синя китка при слънчогледа. Разработена е подробна схема за смесимост и
  • съвместимост на Акрамет с хербицидите и други групи пестициди.
  • Притежава лечебен ефект срещу основните икономически важни гъбни болести при пшеница и ечемик – брашнеста мана, септориоза, фузариоза, ръжди. Намалява ефективните дози на фунгицидите при пшеница и ечемик с 50% или дори позволява избягването им.
  • Приложен през есента води до скъсяване на надземната част и разрастване на кореновата система при рапица и пшеница, с което се повишава значително устойчивостта на ниски температури.

Карта на обекта