ScreenHunter_1378-Jul.-21-15.12ПК УТРО обработва 3 хил. декара земя, като прилага в своята работа следните екологични практики: управление на сеитбообращението, зелено и органично торене /компост, животински тор/, намаляване и избягване на употребата на синтетични пестициди и минерални торове.