ПК ЗЕМЕДЕЛЕЦ – С. МОКРЕН

с. Мокрен, ул. Г. Аврамов 30
0878973325
pk_zemedelec@abv.bg

 

 

 

Потребителна кооперация Земеделец се намира в село Мокрен, община Котел. Основен предмет на дейност, на кооперацията е производство на земеделска и животинска продукция и нейната реализация.

ПК Земеделец обработва собствени и арендувани земеделски земи, на които отглежда следните култури:

  • пшеница,
  • ечемик,
  • овес,
  • слънчоглед,
  • фуражна царевица.

Related Posts