logo
с. Жълтуша, община Ардино
0878448484, 0878234289
persenkmilk@abv.bg
www.jaltushamilk.eu
ScreenHunter 2911Млекопреработвателното предприятие „Персенски“ ООД се намира в свещената и благословена планина Родопи. Целият Източен регион предлага естествени условия за пълноценно развитие на млечнокиселата бактерия и зреене на млечните продукти.

Родопите са известни като планината с най-чистият въздух и най-чистата природа на Балканите. Влизаш в планината на Орфей и сякаш попадаш в други измерения. Гърдите настървено гълтат кристалния въздух. Пред очите се редят приказно красива природа, която омагьосва с неземна хубост – изумрудено зелени полянки и долини, заоблените хълмове с меки очертания. Великолепна земя – топла, приласкаваща, спокойна като нрава на родопските жени и понякога буйна като гордите планинци.

„ПЕРСЕНСКИ“ ООД приема като своя мисия съхраняването на традицията за производство на оригинални български млечни продукти, чрез усъвършенстване на технологиите, но запазване и на ръчно произведени продукти, както и съхраняване на традиционни домашни рецепти.

Дружеството се разполага в две  нови сгради – административна и производствена, като в последната е инсталирано модерно оборудване за производство на млечните продукти. Предприятието е снабдено с алтернативен източник на електрическа енергия, с което се постига независимост на производствения процес от външни фактори.

От 2014 год  е внедрено  ново технологично оборудване за производство  на кашкавал, кисело мляко , айрян и други продукти,  което  допринася за повишаване на производителността и качеството на готовата продукция. Дружеството има  проекти за внедряване на още по-модерни технологии и технологично оборудване с цел повишаване на асортиментната гама, конкурентноспособността и завоюването на нови български и чужди пазари.

В момента „ПЕРСЕНСКИ“ ООД  е една стабилна и перспективно развиваща се фирма, в която работят  добре обучени и квалифицирани работници, технолози и административен персонал.

История

Една от тайните на вълшебната Родопа планина се крие в скътаното в нейните пазви село Жълтуша, общ.Ардино. Вълнуваща легенда битува от векове в този край. Според нея Жълтуша била красива девойка от знатен род. Имала си тя свидно либе, напролет тежка сватба очаквали с трепет младите. Една потайна нощ в селото нахлул башибозук. Плячкосвали всичко по пътя си, а като стигнали дома на момата с дълги златни коси, решили и нея да похитят. Разбрала за очакващата я участ, Жълтуша взела решение, а очите й се изпълнили с решителност. Бързо побягнала към най-високата скала над селото, спряла за миг, обгърнала с поглед родния край и полетяла към пропастта. Красив полет, за който хората разказват на деца и внуци и днес. А селото приело нейното име – Жълтуша.

„ПЕРСЕНСКИ“ ООД, с. Жълтуша, е регистрирана в Окръжен Съд Кърджали. Дружеството е регистрирано по ЗДДС. Създадено е като производствена и  търговска фирма за млечни продукти.

Дружеството има повече от петнадесетгодишен опит в преработката на мляко. Мандрата е оборудвана изцяло с модерна техника за прием и преработка на мляко, специално проектирана за технологиите, които фирмата регулярно внедрява. По линията на целия производствен цикъл се осъществява непрекъснат контрол на чистотата и качеството на произвежданите продукти основно от краве мляко.

Първостепенно в дейността на Дружеството е качеството на продуктите, затова приоритет е процесът на събиране на суровото мляко и неговата преработка. Продуктите са защитени, съобразно стандартите и разпоредбите на националната и европейската хранителни индустрии. Всекидневно се правят множество анализи, които гарантират качеството на процесите и технологията, продуктите и сигурността на взимане на решения. Входящият контрол на суровото мляко и другите материали гарантира, че само качествени суровини и материали са вложени в производството. Контролира се всяко ниво и етап от технологията на преработка на млякото. Всяка партида готови продукти се анализират, преди да достигнат търговската мрежа.

В дружеството последователно са въведени ДПП и система НАССР.

В КРАЯ

Днес наследниците на гордата мома Жълтуша познават сладостта на безгрижните игри, омайващия мирис на сладкото от боровинки и горски ягоди, чудодейния вкус на истинското домашно кисело мляко. Днес те имат славата на добри хора с иновативни идеи и неизчерпаема енергия да ги осъществят. Защото са пили от чистата сила на планинската река, защото са спали в топлата прегръдка на меката постеля на ливадите, защото цял живот са слушали и слушат спокойната песен на птиците, разказваща легенди за Орфей и Евридика.

В Родопите се крие тайната на нашето оцеляване като народ. Разкрива я един от собствениците на „ПЕРСЕНСКИ“ ООД  -с.Жълтуша , общ. Ардино. Интересът към традиционните млечни продукти  се завръща. Хората ги обичат, те са неизменна част от всекидневието им.

 

Производство

Основно в дейността на МПП„ПЕРСЕНСКИ“ ООД е качеството на продуктите, затова приоритет е процесът на събиране на суровото мляко и неговата преработка. Произвежданите продукти са защитени чрез  система за контрол на качеството, съобразно стандартите и разпоредбите на националната и европейската хранителни индустрии. Всекидневно се правят множество анализи, които гарантират качеството на процесите и технологията, продуктите и сигурността на взимане на решения.

Съобразно изискванията на Добри Производствени Практики (GMP – Good Manufacturing Practices) в предприятието е разработена и се прилага вътрешномониторингова програма за самоконтрол на влаганите основни суровини (сурово краве мляко) и на произвежданите продукти, съгласно която се извършват физикохимичен и микробиологичен анализ на основната суровина.

В дружеството последователно са въведени ДПП и система НАССР.   Основните конкурентни предимства на „ПЕРСЕНСКИ“ ООД  могат да се обобщят в няколко насоки:

- Оптимално съчетание на качествени и разнообразни продукти с приемливи цени;
- Добре подбран екип от специалисти и работници;
- Гъвкаво ценово равнище;
- Управленски екип с новаторско мислене.

 

ПРОДУКТИ:

1-400x400

18-400x400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-400x400

5-400x400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-400x400

19-400x400

 

 

 

 

 

 

 

Карта на обекта