dan_kolovОППК ДАН КОЛОВ се намира в с. Сенник, област Габрово. Кооперацията развива своята дейност в областта на селското стопанство. Извършва производство и търговия със земеделска продукция. Специализирана е в зърнопроизводството.