ScreenHunter_8302 Nov. 08 15.39
Павликени, Бул. Руски 61
061052153
oss_pavlikeni@abv.bg
http://soystation.eu
Опитната станция води началото си от март 1925 година, когато с Указ №75 на Цар Борис ІІІ, се учредява Държавно земеделско опитно поле в с. Павликени, Търновско, което е едно от няколкото опитни полета открити за много кратко време у нас –Чирпан, Кнежа, Павликени, Карнобат, Пловдив. През дългогодишния си път Опитната станция преминава през различни етапи и носи различни наименования според предмета на дейността си и приоритетите на земеделското производство у нас.

Untitled collage (6)През периода 1925-1941 година, като Държавно земеделско опитно поле се проучват и изясняват агробиологичните и агротехническите изисквания на маслодайните, зърнено-бобовите и житните култури. Създават се и нови сортове фасул, репица, рицин, техническа метла и др. Опитното поле се превръща в образец за научнообосновано земеделско производство в района и страната.

Като Опитна станция по маслодайните култури през периода 1941-1950 година, интензивно се работи по селекция на соята и са създадени първите 4 български сорта соя –Павликени 1, Павликени 2, Павликени 502 и Павликени 519.

В периода 1951-1974 година, като Хидромелиоративна опитна станция, доминираща тематика е поливното земеделие, изясняване на поливните режими при различните полски култури, начина и техниката за напояване, което е продиктувано от изграждането на язовир Ал. Стамболийски и Росишката напоителна система.

През периода 1975-2000 година, първоначално като профилирана Опитна станция по соята, а от 1978 година и като Институт по соята, научната работа е свързана с проблемите на соепроизводството – интродукция, селекция, технологий за производство и преработка, азотфиксация. Разработени и внедрени у нас и в чужбина са технологии за производство на соя, на соя и царевица за зърно и зелена маса. Създадени са и няколко технологии за преработка на соята и технология за производство на бактериалния препарат Нитрагин.

С постановление на МС №270 от 15.12. 2000 година Института по фуражите –Плевен и Института по соята – Павликени се преобразуват в Институт по фуражните култури, със седалище Плевен. Освен със селекция и агротехника на соята, се започва работа и по селекция на грах, фий, сорго и соргосуданкови хибриди.

Като „Опитна станция по соята – Павликени” ДП е вписана в Търговския регистър на 05.11.2008 година съгласно Закона за Селскостопанската академия (ДВ, бр. 43 от 29.04.2008 г.) и Устройствения правилник на ССА (ПМС №226, от 15.09.2008 г. -ДВ бр.83 от 23.09.2008 г.).

Карта на обекта