ScreenHunter_66-Feb.-11-10.2231
Сливен, жк. Сливенски минерални бани
045112941, 0886455259
oszsliven@abv.bg
ОПИТНА СТАНЦИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ СЛИВЕН ДП се занимава с  експериментална работа в областта на растениевъдството, опазване на почвените ресурси, на растителния генофонд, изпитване и внедряване на нови сортове растения, организация на моделни полета за отглеждане на културните растения, производство на семена, посадъчен материал.

Карта на обекта