kosm
с. Върбовка, обл. Велико Търново
061352601
kosmatiza@abv.bg

ОКС КОСМАТИЦА се намира в с. Върбовка, община Павликени, област Велико Търново.

Кооперацията развива своята дейност в областта на селското стопанство.

Извършва производство и търговия със селскостопанска продукция.

Културите, които се отглеждат са – пшеница, слънчоглед, ечемик, рапица.

Председател:
Михаил Солников

Отглеждат се:

- пшеница
- слънчоглед
- ечемик
- рапица.

Карта на обекта