Национален земеделски регистър

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ – СОФИЯ ОБЛАСТ

[vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]ScreenHunter 2471[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text] гр. София, бул. Витоша 4, ет. 6
0894451686, 0894451667
ODZG_sfoblast@mzh.government.bg
http://www.mzh.government.bg/ODZ-Sofiaoblast/bg/Home.aspx[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][dt_gap height=”25″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ – СОФИЯ ОБЛАСТ е регионална, областна структура на Главна дирекция “Земеделие и регионална политика” към Министерство на земеделието и храните.

 

Областна Дирекция – “Земеделие” – София област e специализирана териториална администрация към министъра на земеделието и храните, и представлява юридическо лице на бюджетна издръжка.

Дирекцията е съставена от две административни звена:

– Дирекция “Административно-правна, финансово- стопанска дейност и човешки ресурси”;
– Главна дирекция “Аграрно развитие”.

 

Към Главна дирекция “Аграрно развитие са обособени 15 териториални звена на ОД”З” – Общински служби по земеделие, които се намират в следните общини: Божурище, Ботевград, Годеч, Драгоман, Елин Пелин, Етрополе, Ихтиман, Копривщица, Костенец, Костинброд, Пирдоп, Правец, Самоков, Своге, Сливница и 7 офиса към ОС “З” – офис Долна баня към ОС “З” – Костенец, офис Горна Малина към ОС “З” -Елин Пелин и офиси – Антон, Златица, Мирково, Чавдар и Челопеч към ОС “З”- Пирдоп.

 

Служителите в ОД”З” – Софийска област и ОС”З” – Софийска област изпълняват следните дейности:

събиране, обработване и обобщаване на оперативна информация, регистрация на земеделски производители, възстановяване на собствеността върху земеделските земи, горите и земите от горския фонд, поддържане и осъвременяване Картата на възстановената собственост, замяна на земеделски земи от Държавния поземлен фонд (ДПФ) с частни земеделски земи, промяна предназначението на земеделски земи, оземляване на малоимотни и безимотни граждани по реда на НОМБГ, ползване и контрол върху стопанисването на земеделските земи от ДПФ, отдаването им под наем и аренда, продажба на земеделски земи от ДПФ на притежатели на ПКБ , отговор на жалби на граждани, консултации по възможностите за ползване на кредитни линии на ДФ “Земеделие” и по Програма “САПАРД”, регистрация по СЕПП в СИЗП.

 

 

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][dt_gap height=”25″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_gmaps type=”m” zoom=”14″ bubble=”1″ title=”Карта на обекта” link=”https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d11729.68507263021!2d23.32055!3d42.6948!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0xc24c8dffb313f90d!2z0J7QsdC70LDRgdGC0L3QsCDQtNC40YDQtdC60YbQuNGPICLQl9C10LzQtdC00LXQu9C40LUiIC0g0KHQvtGE0LjRjyDQvtCx0LvQsNGB0YI!5e0!3m2!1sbg!2sbg!4v1562668237155!5m2!1sbg!2sbg” size=”350″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][dt_gap height=”25″][/vc_column][/vc_row]

Related Posts