ScreenHunter 2546
гр. Смолян, бул. България 14
030166235, 03016207
odzg_smolyan@mzh.government.bg
http://www.mzh.government.bg/Odz-smolian/bg/Home.aspx

 

Град Смолян е общински и областен, административен и културно- просветен център на региона на Средните Родопи.

Градът заема по-голямата част от котловината на река Черна. По двата бряга на реката в посока запад-изток се намират трите големи квартала – “Смолян”, “Райково” и “Устово”. Планинският град съчетава модерното строителство и традиционната родопска архитектура.

Община Смолян се състои от 86 населени места (1 град и 85 села), от които 24 кметства и 19 кметски наместничества. В нея се включва и част от националния курорт Пампорово с местността Райковски ливади.

 

Ползване на земеделските земи – виж тук!

 

Административно обслужване – виж тук!

Карта на обекта