screenhunter_93-oct-14-15-06
София, р-н Възраждане, ул. Братя Миладинови 16, ет.1, ап.1
024400790, 0885122294
office@newideasbg.com
http://newideasbg.com
New Ideas Consult LTD е консултантска компания, която посредством научен подход, новаторски идеи и висок професионализъм, се стреми да оказва ефективно консултиране и експертна помощ в различните сфери на дейност на организациите.
aФирмата предлага широка гама от консултантски услуги, насочени към фирми от различните области на бизнеса, общинска и областна администрация, неправителствени организации, политически партии и др.

Подход

Основен подход в нашата работа е новаторството, търсенето и предлагането на актуални и иновативни подходи за постигане на високи резултати.
Всяка организация има специфични особености и нужди, за това ние гарантираме съобразяване с тези нужди и персонално отношение за постигане на максимален ефект от предлаганите консултации.

Чрез сайта ни можете да научите повече за:
Консултантска компания – създаване, история и колектив;
Описание и подродности за предлаганите услуги от консултантска компания New Ideas Consult;
Възможностите за европейско финансиране на проектите и идеите Ви;
Това, от което има нужда вашата фирма организация, обединението и Вие самите.

Основните дейности на фирмата са:

  • консултантски услуги по разработване и управление на проекти;
  • организационно консултиране и консултиране по подбор, управление и развитие на човешките ресурси;
  • индивидуално и групово психологическо консултиране, кариерно консултиране, коучинг и тренинги за личностно развитие;
  • маркетингови изследвания и анализи;
  • организиране и провеждане на обучения;
  • внедряване на софтуер.

Карта на обекта