ScreenHunter_19964 Nov. 05 15.47
София, бул. Цариградско шосе 131
0894465911
bulgaria@nepcon.org
https://preferredbynature.org
Preferred by Nature (известна преди като NEPCon) е организация с нестопанска цел, която подпомага по-добро управление на земите и бизнес практики, които помагат на хората, природата и климата.

Правим това чрез уникална комбинация от сертификационни услуги за устойчивост, проекти целящи повишаване на осведомеността и изграждането на капацитет.

Ние сме над 7 милиарда на тази планета, и всяко човешко същество заслужава добър живот.

Предизвикателството е да се постигне тази цел, като същевременно защитаваме природната среда, от която ние зависим и която е под все по-голям натиск.

Възможността за постигането на един устойчив свят е тук. Вече съществуват добри решения за отговорно стопанисване на земята и практики щадящи климата, и все повече такива са на път. Ние работим, за да се отключи потенциалът чрез иновационни проекти и чрез насърчаване на ключово значими решения, които да доведат до дълбока промяна.

Повече от 25 години работим в насока разработване на практически решения за стимулиране на положително въздействие в производствената среда и веригите за доставки в над 100 държави. Ние се фокусираме върху земеползването, предимно чрез горско стопанство, земеделие и суровини свързани с въздействие върху климата и отнасящите се към тях сектори като туризъм и опазване на околната среда.

НАШАТА ВИЗИЯ
Нашата визия и мисия отразяват нашата вяра в колективната мъдрост на човечеството. Ние вярваме, че е време за голяма промяна и също така вярваме, че това може да бъде постигнато.

Preferred by Nature (преди известни като NEPCon) е създаден през 1994 г., като част от движението за устойчивост, развиващо се от Международната срещата на върха за Земята през 1992 г. Чрез изпълнението на редица успешни програми през годините, ние научихме, че проблемите трябва да бъдат решени, като силите на промяната са мощни и е необходим тежък труд, търпение и постоянство, за да ги предизвика и поддържа. Това учене от миналото ни помага за нашето настоящо мислене и стратегия.

Ако не приемем интелигентни подходи, нарастващото човешко население непременно ще доведе до изчерпване на природните ресурси, широко разпространено замърсяване и изменение на климата.

За да предадем Земята на следващите поколения в добро състояние, трябва спешно да измислим и приемем по-устойчиви начини на живот, снабдяване и търговия. Добрата новина е, че може да се направи и човешката раса има силата да го направи.

Ето защо нашите визия и мисия са всичко за хората.

НАШАТА СТРАТЕГИЯ

Основани на нашата визия, мисия и ръководни принципи, ние поставихме три стратегически цели за 2020-2025.
Нашите цели
B1 Обхват и въздействие: Рекламиране на устойчиви практики при земеползването и веригите за доставка.
B2 Марка и мрежа: Изграждане на разпознаваема марка, която повишава устойчивото въздействие.
B3 Организация: Заздравяване на нашата организация във всички сфери за постигане на нашата мисия.

Тези цели определят посоката на нашата работа. Нашата стратегия по-подробно описва как планираме да ги реализираме.

Карта на обекта