ScreenHunter 1317
гр. Велико Търново, ул. Никола Габровски 25А
062622336, 0887377730
narspbm@narspbm.eu
http://www.narspbm.eu

 

ScreenHunter 1318Основните цели на Сдружението са:

 •     Да се представлява обединен интерес на своите членове пред държавните органи и институции, както и пред международни и други сродни организации в страната и чужбина;
 •     Да отстоява интересите на членовете си, свързани с развитието на селекцията и репродукцията в областта на животновъдството и да разработва програми за развитие на дейността на членовете си;
 •     Повишаване на генетичния потенциал на овцете от породата Синтетична Популация Българска Млечна;
 •     Да популяризира постиженията и възможностите на овцете от породата Синтетична Популация Българска Млечна и нейните кръстоски, както и на млечното овцевъдство в страната и чужбина;
 •     Развитие на млечното овцевъдство, подобряване качеството на продукцията, защита и контрол на произхода и автентичността на породата.

Предметът на дейност на Сдружението е:

 •     Селекция и репродукция в областта на овцевъдството;
 •     Създаване и поддържане на развъдна книга на породата Синтетична Популация Българска Млечна;
 •     Разработване и прилагане на селекционна програма с цел повишаване на генетичния потенциал на овцете от породата Синтетична Популация Българска Млечна;
 •     Разработване на национални, регионални и индивидуални инвестиционни проекти в областта на животновъдството;
 •     Разработване на становища по проекти на закони и други нормативни актове, които имат отношение към развитието на животновъдството;
 •     Организиране на обучение за повишаване на квалификацията на своите членове;
 •     Организиране на регионални изложби, срещи, симпозиуми, семинари и други мероприятия за постигане на целите на асоциацията.

Определяне на дейността

Сдружението „Национална асоциация за развъждане на Синтетична Популация Българска Млечна” се самоопределя като Сдружение за осъществяване на дейност в обществена полза, съгласно чл. 2 ал. 1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Карта на обекта