ScreenHunter_66-Feb.-11-10.22311
Горна Оряховица, ул. Св. Княз Борис I 84
061860452, 061860335
fz-go@gelesoft.com
Заводът е пуснат в експлоатация през 1968 година за производство на комбиниран фураж. През 1997 година е преобразуван в Акционерно дружество Надежда-91 АД.

Фирмата се занимава с производство на комбиниран фураж, белтъчини, био смески, гранулиране на фуражи и пакетиране.

Фирмата оперира на вътрешния пазар.

Представителства: Лясковец – ул. Васил Левски 6B;
Полски Тръмбеш – тел.: +359 614 2777;
Стражица – GSM: 088 765 738;
Елена – тел.: +359 6151 3125.

Карта на обекта