ScreenHunter_66-Feb.-11-10.2231
Пловдив, ул. Легия 2
032624753, 032661544
office@bgbeehoney.com
Фирма МЕД И ПЧЕЛНИ ПРОДУКТИ ЕООД се занимава с:

  • производство, изкупуване, преработка и търговия с пчелен мед, пчелни продукти и техни производни
  • производство и търговия с тежко пчеларско оборудване и пчеларски инвентар
  • организиране на изложби базари за популяризиране на пчелните продукти.

ScreenHunter_757 Sep. 30 12.17

Карта на обекта